Home

WELKOM!

Kom hier van alles te weten over Zinvol Tekenen en wat het voor jou als professional en de kinderen waarmee je werkt kan betekenen.

 

WAT IS ZINVOL TEKENEN

Zinvol Tekenen helpt je als professional om op een dieper niveau contact te maken met kinderen van 3 tot 14 jaar. De methode heeft een diepgaand werkingsgebied in de emotionele, sociale en cognitieve ontwikkeling. Tekenen ligt dichtbij de taal van kinderen. Vanuit gebaar en beweging verovert het kind de ruimte en neemt daarin naar eigen inzicht zijn plaats in. 

Kleur en vorm spiegelen de binnenwereld. Zij zeggen je waar het op staat. Beeld en beweging zetten het kind in gang, geven het richting. Met de tekenspellen uit Zinvol Tekenen traint het kind zijn brein, oefent het sociale vaardigheden en leert het omgaan met emoties. Via beweging en beeld kom je als vanzelf in contact met de diepere drijfveren van het kind. 

Zinvol Tekenen omvat verrassend eenvoudig toepasbare interacties op papier die een vaste plaats verdienen binnen de basisschool, therapeutische- en coachingspraktijken of als deel van een kinderyogales. 

  • In en om de basisschool

Leren rekenen vanuit een tekening, creatief schrijven of stellen, taalspelletjes om de regels te oefenen of ontdekken dat tekenen kinderspel is, supersnel de speelplaats versieren in een coöperatief spel, leren plannen en organiseren door het zelf maken van mandala's of leren vermenigvuldigen op de stoep, elk kind wordt er blij van... en het maakt het leven van de juf of meester een stuk vrolijker! Binnen de basisschool zijn de tekenspellen een welkome aanvulling op de dikwijls te schools aangeboden leerstof.

Kinderen ervaren tekenspel als ontspanning, terwijl het heel goed ook een vaardigheidstraining kan zijn. Ze spelen de tekenspellen uit eigen beweging en geven ze door aan broer, zus of vriendjes. Zo sla je met Zinvol Tekenen de brug tussen thuis, kinderopvang en school. 

  •  Als therapeut of in kinder- en gezinscoaching

Zinvol Tekenen is bij problemen met een kind of strubbelingen binnen het gezin vaak een schot in de roos. Het raakt het kind én de ouder. Als begeleider heb je aan Zinvol Tekenen een rijk instrument, dat een onmisbare aanvulling is op je expertise. 

De rijkdom van de beeldentaal uit Zinvol Tekenen geeft je nieuwe inzichten in wat het kind beweegt. Je legt op dieper niveau contact, kan kinderen die zijn vastgelopen helpen zich uit de impasse te bevrijden en biedt hen kansen om zich sociaal, emotioneel, motorisch, mathematisch en talig te ontwikkelen. 

Er zijn zowel individuele als groepsspellen. Ze zijn dan ook heel geschikt om ze samen met de ouders te laten spelen. 

Wil je kennismaken met de technieken van Zinvol Tekenen? 

Lees meer over ons aanbod workshops en de jaartraining. Wens je het hele team te betrekken bij deze verrijking? Meer informatie vind je hier.

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op.